Τα παραπάνω αναπτυξιακά στάδια αντιπροσωπεύουν τον μέσο όρο ηλικίας στην εμφάνιση της άρθρωσης των φωνημάτων, αλλά δεν κατακτούν όλα τα παιδιά τα φωνήματα της γλώσσας μας με βάση τα παραπάνω χρονολογικά ορόσημα.

Τα κορίτσια με αυτισμό διαθέτουν σχετικά καλές κοινωνικές δεξιότητες, με αποτέλεσμα συχνά η αυτιστική διαταραχή να μην αναγνωρίζεται. Ο αυτισμός εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο στα κορίτσια απ’ ότι στα αγόρια.

Είναι γεγονός ότι τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ δυσκολεύονται στο να παρακολουθήσουν τα μαθήματα εντός της σχολικής τάξης και η ίδια δυσκολία φαίνεται να παρατηρείται και στα δεδομένα της τηλεκπαίδευσης.

Back To Top

Με πολλή αγάπη για το αντικείμενο της λογοθεραπείας, δημιουργήθηκε το κέντρο λογοθεραπείας “κοάλα”. Βασική μας αρχή είναι η μοναδικότητα του κάθε παιδιού και πως η μάθηση πετυχαίνεται καλύτερα μέσω του παιχνιδιού. Το κάθε παιδί εντάσσεται σε εξατομικευμένο πρόγραμμα λογοθεραπείας, βάση των αναγκών του, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται και οι γονείς με συγκεκριμένες τεχνικές και εντάσσονται στη θεραπευτική διαδικασία αλλά και στο παιχνίδι.

Πού θα μας βρείτε

Νικηφόρου Φωκά 11
Θεσσαλονίκη 54621
Τηλέφωνο: 231 311 5661
info@koalacenter.gr

Social