Λοιπές διαταραχές

  • επιλεκτική αλαλία: Μερικά παιδιά είναι ντροπαλά και δεν θέλουν να μιλάνε με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Συνήθως αρχίζουν να μιλούν όταν αισθάνονται πιο άνετα. Ωστόσο, μερικά παιδιά δεν θα μιλήσουν σε συγκεκριμένες ώρες, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει. Πρόκειται για μια διαταραχή που ονομάζεται επιλεκτική αλαλία. Το παιδί θα πρέπει να το δει κάποιος ψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και λογοθεραπευτής για να εντοπίσουν την πηγή της αλαλίας και πως μπορεί να βοηθηθεί το παιδί.
  • Σχιστίες άνω χείλους και υπερώας: Ένα παιδί με σχιστία μπορεί να έχει προβλήματα με τη λήψη τροφής και την ομιλία.
  • Διγλωσσία: Σε περίπτωση δίγλωσσου παιδιού τα προβλήματα στο λόγο και την ομιλία θα εμφανιστούν και στις δύο γλώσσες. Ωστόσο, η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας πέρα από τη μητρική δεν προκαλεί προβλήματα λόγου και ομιλίας και δεν κάνει χειρότερα τα ήδη υπάρχοντα στη μητρική. Ο λογοθεραπευτής μπορεί να σας συμβουλεύσει κατάλληλα για τη διγλωσσία και τις ιδιαιτερότητές της, καθώς και να σας βοηθήσει να διακρίνετε που είναι η δυσκολία του παιδιού που μαθαίνει δύο ή περισσότερες γλώσσες.
  • Απώλεια ακοής λόγω μέσης ωτίτιδας ή συγγενής απώλεια ακοής:  Η έκπτωση ή απώλεια ακοής λόγω μέσης ωτίτιδας ή συγγενών παραγόντων επηρεάζει την ανάπτυξη και εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας των παιδιών. Ο ακοολογικός έλεγχος αποτελεί μέρος του πρωτοκόλλου μιας πλήρους αξιολόγησης λόγου και ομιλίας, γι’αυτό ο λογοθεραπευτής θα σας κάνει την απαραίτητη παραπομπή σε Ω.Ρ.Λ. Όταν το κρίνει απαραίτητο. Ειδικά εκπαιδευμένοι θεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά και να συμβάλλουν στην αποκατάσταση των δεξιοτήτων λόγου και ομιλίας σε παιδιά με ακουστικά βαρηκοϊας ή κοχλιακά εμφυτεύματα.
Back To Top

Με πολλή αγάπη για το αντικείμενο της λογοθεραπείας, δημιουργήθηκε το κέντρο λογοθεραπείας “κοάλα”. Βασική μας αρχή είναι η μοναδικότητα του κάθε παιδιού και πως η μάθηση πετυχαίνεται καλύτερα μέσω του παιχνιδιού. Το κάθε παιδί εντάσσεται σε εξατομικευμένο πρόγραμμα λογοθεραπείας, βάση των αναγκών του, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται και οι γονείς με συγκεκριμένες τεχνικές και εντάσσονται στη θεραπευτική διαδικασία αλλά και στο παιχνίδι.

Πού θα μας βρείτε

Νικηφόρου Φωκά 11
Θεσσαλονίκη 54621
Τηλέφωνο: 231 311 5661
info@koalacenter.gr

Social