Τραυλισμός

Ο τραυλισμός αποτελεί μία διαταραχή της ομαλής ροής της ομιλίας. Μπορεί να εμφανιστεί επίκτητα ή αναπτυξιακά. Η αναπτυξιακή μορφή της διαταραχής αποτελεί τη συχνότερα εμφανιζόμενη μορφή τραυλισμού.

 

“Που μπορεί να οφείλεται;”

1.Νευρολογική δυσλειτουργία. Η αποκλίνουσα νευρολογική οργάνωση του μηχανισμού ομιλίας συνδυαζόμενη με την ευάλωτη ψυχοσύνθεση του παιδιού, αλληλεπιδρούν με αναπτυξιακούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες για να πυροδοτήσουν την εμφάνιση της διαταραχής.

2.Κληρονομικότητα. Συχνά συνυπάρχουν άτομα με ιστορικό τραυλισμού στον ευρύτερο οικογενειακό κύκλο του παιδιού.

  1. Γλωσσικοί / γνωστικοί παράγοντες. Συχνά συνυπάρχουν προβλήματα εύρεσης της κατάλληλης λέξης, φωνολογικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες, χαμηλό γνωστικό επίπεδο.
  2. Ψυχολογικοί παράγοντες. Άγχος, αρνητικά συναισθήματα, δευτερεύουσες συμπεριφορές (π.χ. τικ), αρκετές φορές εμφανίζονται σε άτομα που τραυλίζουν.

“Ποιά είναι τα κυριότερα συμπτώματα;”

-Βασικές συμπεριφορές

Επαναλήψεις ήχων, συλλαβών ή και λέξεων (ει…ει… είμαι καλά).

Μπλοκαρίσματα (π…αγωτό).

Επιμηκύνσεις (σσσυγγνώμη).

-Δευτερεύουσες συμπεριφορές

Γκριμάτσες

Κλείσιμο ματιών ή άλλες εκφράσεις προσώπου

Βγάλσιμο της γλώσσας

Πίεση των χειλιών μεταξύ τους

Κινήσεις του κορμού ή των άκρων (χτύπημα χεριού)

Παρεμβολές λέξεων

Αποφυγή λέξεων

“ Ο ρόλος του λογοθεραπευτή”

Μαθαίνει στο παιδί που τραυλίζει διάφορες τεχνικές ομιλίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και παρέχει βοήθεια για καλύτερη αντίληψη και κατανόηση του προβλήματος. Η μείωση του τραυλισμού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η συχνότητα, η ένταση του προβλήματος και η αποδοχή του. Ο τραυλισμός δε θεραπεύεται, αλλά με τη θεραπεία το παιδί μαθαίνει να ελέγχει την ομιλία του και να μειώσει σημαντικά τα επεισόδια τραυλισμού.

Back To Top

Με πολλή αγάπη για το αντικείμενο της λογοθεραπείας, δημιουργήθηκε το κέντρο λογοθεραπείας “κοάλα”. Βασική μας αρχή είναι η μοναδικότητα του κάθε παιδιού και πως η μάθηση πετυχαίνεται καλύτερα μέσω του παιχνιδιού. Το κάθε παιδί εντάσσεται σε εξατομικευμένο πρόγραμμα λογοθεραπείας, βάση των αναγκών του, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται και οι γονείς με συγκεκριμένες τεχνικές και εντάσσονται στη θεραπευτική διαδικασία αλλά και στο παιχνίδι.

Πού θα μας βρείτε

Νικηφόρου Φωκά 11
Θεσσαλονίκη 54621
Τηλέφωνο: 231 311 5661
info@koalacenter.gr

Social