Συνεργασία του κέντρου λογοθεραπείας Κοάλα, με το Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών Galileo Galilei Generation

Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη συνεργασία του κέντρου λογοθεραπείας Κοάλα με το Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών Galileo Galilei Generation!!
 
Στο εξής θα παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν αξιολόγησης παιδιών με πιθανή δυσκολία στο λόγο, την ομιλία ή τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδες γονέων αναλύοντας θέματα που τους απασχολούν σχετικά με την ανάπτυξη των παιδιών τους.
Back To Top

Με πολλή αγάπη για το αντικείμενο της λογοθεραπείας, δημιουργήθηκε το κέντρο λογοθεραπείας “κοάλα”. Βασική μας αρχή είναι η μοναδικότητα του κάθε παιδιού και πως η μάθηση πετυχαίνεται καλύτερα μέσω του παιχνιδιού. Το κάθε παιδί εντάσσεται σε εξατομικευμένο πρόγραμμα λογοθεραπείας, βάση των αναγκών του, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται και οι γονείς με συγκεκριμένες τεχνικές και εντάσσονται στη θεραπευτική διαδικασία αλλά και στο παιχνίδι.

Πού θα μας βρείτε

Νικηφόρου Φωκά 11
Θεσσαλονίκη 54621
Τηλέφωνο: 231 311 5661
info@koalacenter.gr

Social