Χωρίς κατηγορία

Λεκτική δυσπραξία Η δυσπραξία είναι μια κινητική διαταραχή ομιλίας, η οποία επηρεάζει όλη τη διαδικασία παραγωγής ήχων, συλλαβών, λέξεων και προτάσεων. Για να παραχθεί ένας ήχος πρέπει πρώτα να υπάρχει στον εγκέφαλό μας η «ιδέα» (η φωνολογική του αναπαράσταση) αυτού του ήχ

Back To Top

Με πολλή αγάπη για το αντικείμενο της λογοθεραπείας, δημιουργήθηκε το κέντρο λογοθεραπείας “κοάλα”. Βασική μας αρχή είναι η μοναδικότητα του κάθε παιδιού και πως η μάθηση πετυχαίνεται καλύτερα μέσω του παιχνιδιού. Το κάθε παιδί εντάσσεται σε εξατομικευμένο πρόγραμμα λογοθεραπείας, βάση των αναγκών του, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται και οι γονείς με συγκεκριμένες τεχνικές και εντάσσονται στη θεραπευτική διαδικασία αλλά και στο παιχνίδι.

Πού θα μας βρείτε

Νικηφόρου Φωκά 11
Θεσσαλονίκη 54621
Τηλέφωνο: 231 311 5661
info@koalacenter.gr

Social