Στάδια ανάπτυξης φωνημάτων και συμπλεγμάτων ανά ηλικία

Από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των γονιών είναι η εξής «πότε το παιδί μου θα μάθει να μιλάει καθαρά και σωστά; Πότε θα πει το φώνημα ρ;». Είναι απόλυτα φυσιολογικό οι γονείς να ανησυχούν για κάτι τέτοιο. Ωστόσο έχει δημιουργηθεί από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών Ελλάδος ο παρακάτω πίνακας που δείχνει την ηλικία κατάκτησης των φωνημάτων της Ελληνικής, καθώς και των συμφωνικών συμπλεγμάτων.

Ηλικία Φωνήματα Συμπλέγματα
2,6-3 ετών μ,π,τ,κ,μπ,γκ
3-3,6 ετών ν,β,γ,χ,ντ
3,6-4 ετών φ,σ,ζ,λ, σπ,πλ,κλ,βλ,κν,πν,πχ,νγ
4-4,6 ετών θ,δ φλ,στ,σκ,ψ,ξ,χτ,τρ,κρ,δγ,ζμ,μν
4,6-5 ετών σφ,βρ,ντρ,χν,ζγ,φτ,τσ,ντζ
5-5,6 ετών γλ,γρ,στρ
5,6-6 ετών ρ δρ,θρ,χτρ

Να θυμάστε ότι τα παραπάνω αναπτυξιακά στάδια αντιπροσωπεύουν τον μέσο όρο ηλικίας στην εμφάνιση της άρθρωσης των φωνημάτων, αλλά δεν κατακτούν όλα τα παιδιά τα φωνήματα της γλώσσας μας με βάση τα παραπάνω χρονολογικά ορόσημα. Μπορεί κάποιο παιδί να κατακτήσει ένα φώνημα 2-3 μήνες αργότερα από την ηλικία που αναφέρεται παραπάνω ή ανάμεσα σε 2 παιδιά ίδιας ηλικίας το ένα να κατακτήσει πιο γρήγορα από το άλλο κάποια φωνήματα. Για αυτό ακριβώς το λόγο, η ύπαρξη μικρών χρονολογικών αποκλίσεων δεν αποτελεί ανησυχητικό σημάδι, όπως επίσης δεν πρέπει τα παιδιά μας να τα συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα της ίδιας ηλικίας.
Ωφέλιμο είναι να γνωρίζουμε τα αναπτυξιακά ορόσημα και αν υπάρχει μεγάλη απόκλιση από το τυπικό να απευθυνθούμε σ’ έναν λογοθεραπευτή.

 

Πηγή: www.selle.gr

Η Λογοθεραπεύτρια
Βεργάδη Αυγή
Μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων
Λογοθεραπευτών Ελλάδας (Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.)

 

Back To Top

Με πολλή αγάπη για το αντικείμενο της λογοθεραπείας, δημιουργήθηκε το κέντρο λογοθεραπείας “κοάλα”. Βασική μας αρχή είναι η μοναδικότητα του κάθε παιδιού και πως η μάθηση πετυχαίνεται καλύτερα μέσω του παιχνιδιού. Το κάθε παιδί εντάσσεται σε εξατομικευμένο πρόγραμμα λογοθεραπείας, βάση των αναγκών του, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται και οι γονείς με συγκεκριμένες τεχνικές και εντάσσονται στη θεραπευτική διαδικασία αλλά και στο παιχνίδι.

Πού θα μας βρείτε

Νικηφόρου Φωκά 11
Θεσσαλονίκη 54621
Τηλέφωνο: 231 311 5661
info@koalacenter.gr

Social